Nyheter MDTV Forum Om Doner

AKO Capital som hyene på Island

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/ako-capital-som-hyene-pa-island/

Av Øyvind Andresen. Rapport viser at Tangen drev spekulasjoner mot de islandske bankene under finanskrisa. Finanskrisa ramma Island spesielt hardt. Etter omfattende protester gikk statsminister Geir Haarde av. De tre største bankene gikk over ende i 2008 og ble overtatt av staten. Bankene hadde drevet storstilt utlånsvirksomhet som ble finansiert av utenlandske banker og investorer. …

2 Likes

Og alt slikt blir kokt opp og beskyttet i City of London - som fungerer som en egen, internasjonal juridisk enhet.
I likhet med f.eks Vatikanet og Nedre Manhattan.

Til og med dronninga må be om audiens.

Og en god påminning om at globalismen slett ikke er ny.

Aporops Vatikanet, så går det en film der han nekter troende å kysse ringen hans, til katolikkenes store bestyrtelse. Det ledet meg til denne scenen, som tydelig viser hvordan maktforholdet er her i verden:

Og da er det bare å dykke videre ned i kaninhullet:

Ha en god helg.