Nyheter MDTV Forum Om Doner

Akademia indoktrinerer om Syria


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/akademia-indoktrinerer-om-syria/

Av Lars Birkelund. Etablissementet i Norge er bekymret over «polariseringen», over høy temperatur i kommentarfeltene osv. Men hva har medier og myndigheter lov til å forvente seg nå som det går opp for stadig flere vanlige mennesker at de har blitt ført bak lyset av de som liksom skal være samfunnets støtter – rettere sagt…


#2

When all the sheep line up to parrot the same line - you know it’s rigged! Det er artig å høre på alle kjerringene - av begge kjønn - som plutselig har mange meininger om Trump/Putin/Assad/etc. De har aldri har kunnet gjengi en eneste utenrikspolitisk happening tidligere, langt mindre skjønne hva den handler om. Men nå; trekkopp-dokkene har formert seg som kaniner under pk-fascismen.


#3

Veldig bra artikkel men kke bruk nrk floskelen som er kanalens dårlige varemerke for kvalitetssikring. UiO er en del av dette systemet sammen med NGOene og politikerne. Hadde vært interessant å høre hva Luraas ville si.


#4

Jeg blar litt i Fritt Ord sine bevilgningslister. Der var det mye kontrollert opposisjon. Jeg var ikke klar over at denne stiftelsen dominerer norsk åndsliv til de grader. Med så store pengebeløp er det ikke rart det er langt mellom virkelig dissiderende stemmer. (Ville f.eks Kari Jacqueson eller Eva Thomassen har fått bevilgninger for en studietur til Syria?)

Der finner vi:

Juni 2018 SPACE - Syrian Peace Action Centre, arrangementsrekken “The Question of Syria 2018 - Doomed by hope”, kr 150 000

Det deles ut så mange bevilgninger at hvis man leser listene nøye, vil man sikkert finne mindre summer til enkelte deltagere på arrangementet. I tillegg får de får sikkert billige lokaler fra kommunen, osv.


#5

Akademia er ikke troverdig, med mindre de kommer ut med avklaring av følgende saker:

  • Historie: 11. september involverte Mossad, JFK ble drept av CIA, Holocaust krever egen research og det finnes en Elite som ønsker en ny Verdensorden
  • Klima: “Chemtrails” og “Climate engineering” er reelle problem. Menneskeskapte klimaendringer en svindel
  • Helse: Vaksiner er hverken trygge eller effektive
  • Utenriks: EU, UN er ikke organisasjoner som ivaretar individenes interesser.
  • Innenriks: Norges tre viktigste bærebjelker Lovgivende, dømmende og utførende er delegert ut til utlendinger, sammen med Oljefondet og Hjørnestensbedrifter. Gjenværende verdiskapende virksomhet som Strøm, Vann og Tog er tatt over av utenlandske interesser.
  • Kulturelt: Religion er erstattet med ugudelighet, ateisme og humanetikk, med umoralsk livsførsel som resultat.
  • Forskning: Darwins teorier, fra før moderne genvitenskap og DNA ble oppdaget, på en tid da dampmaskinen ansås være avansert, er hovedbjelke i skoler og universitet.
  • Innvandring: Norge har ikke ett eneste problem som tilsier innvandring. Tvert i mot. Islam er ikke forenlig med Norges Kristne kulturarv. Kulturer smelter ikke samme - de kræsjer

Akademia har, etter min mening, litt av en utfordring for å ta igjen, det de gjennom flere tiår har forsømt!