Nyheter MDTV Forum Om Doner

Agenda 2030 og The Great Reset

I mars og april gikk Bent Høie med Agenda 2030-jakkemerke hver gang han var på Dagsrevyen o.l. Han var der hver dag for å spre skremselspropaganda, så jeg fikk ofte sett jakkemerket hans, siden jeg pleide å se på Dagsreyven på den tiden. (Jeg liker å holde meg oppdatert på hva slags propaganda nordmenn hjernevaskes med.) Han var ikke den eneste som brukte jakkemerket heller; det ble brukt av andre toppolitikere og helsetopper. Selv ordføreren i Hvaler hadde det på seg for å vise at hun hadde underkastet seg globalistenes agenda.

Noen måneder senere hadde Høie, uvisst av hvilken grunn, sluttet å bruke det iøynefallende jakkemerket, men Abid Raja og diverse andre begynte med det. Ja, selv Senterpartitoppen Liv Signe Navarsete begynte å bruke det offentlig i visse sammenhenger, ihvertfall når hun snakket om hvor fælt det var å bli “hacket av Russland”.

Det er ingen hemmelighet at Norge er underlagt Agenda 2030. Det står faktisk svart på hvitt på regjeringens egen hjemmeside at all norsk politikk utformes under “de 17 FN-bærekraftmålenes” overbygning. Det er bl.a. derfor vi for tiden har koronarestriksjoner som knuser mye av næringslivet, ødelegger skolene og driver folk inn i ensomhet, depresjon og alkoholisme. Det er også derfor det skal bygges mange tusen vindmøller i Norge innen 2030. Å ødelegge naturen, spre mikroplast og utrydde insekter og fugler – er en viktig del av Agenda 2030. Derfor skal hele Norge fylles med 250 meter høye vindmøller som skaper uutholdelig infralyd og som må skrotes etter ti eller femten år, når levetiden deres er forbi, og de ikke lenger produserer svindyr og “miljøvennlig” energi. Da skal de angivelig graves ned, hvis man bare får gravd store nok hull til at de får plass.

4 Likes

I januar er det World Economic Forum, og denne gangen handler arrangementet om “The Great Reset”, storkapitalens plan om å redusere verdens klimagassutslipp med over 7 prosent hvert år frem mot 2030. Dette kalles også “Det Grønne Skiftet”, “Den Nye Verdensordenen” eller “de 17 bærekraftsmålene”. Agenda 2030 er enda et navn på samme fenomen. Alle disse begrepene er omtalt på det globale regimets egne offisielle hjemmesider, og brukes også av regimerepresentantene når de uttaler seg i media. En viktig gallionsfigur som pusher denne agendaen er den unge skuespillerinnen Greta Thunberg.

For å redusere klimagassutslippene skal storkapitalen privatisere drikkevann og andre naturressurser i verdens land. De skal bygge tusenvis av store vindmølleparker. De skal kjøpe de få ukorrumperte politikerne som ennå finnes. De skal ha fri flyt av varer, kapital og tjenester på tvers av landegrensene. Og de skal sørge for at en kontinuerlig migrantstrøm destabiliserer land, fragmenterer arbeiderklassen og hindrer fagforeninger i å oppstå. Arbeiderlønningene skal nemlig holdes lave, og arbeidernes kjøpekraft enda lavere. I Norge skal selskaper fra Italia, Tyskland og andre land bygge vindmøller i tidligere ubesudlet natur. Vannkraften skal kjøpes opp og landbruksjord bygges ned, alt i “bærekraftens” navn.

4 Likes

(NB! En tegnbegrensning gjør at lange innlegg må deles opp i flere biter.)

2 Likes

Verdt å lese hvert ord!

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.