Nyheter MDTV Forum Om Doner

Aftenposten, Nord universitet og nedlegging av campus Nesna


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/aftenposten-nord-universitet-og-nedlegging-av-campus-nesna/

Av Tor-Helge Allern. Aftenposten kommenterer i sin leder 27.06.19 saken om studiestedsstrukturen ved Nord universitet, der styret nå har vedtatt å legge ned Nesna som studiested. Lederen konkluderer at «det er riktig å legge ned studiestedet når det kan bidra til at kvaliteten på tilbudet heves, og at regionens bidrag til kunnskapsutviklingen styrkes». Tor-Helge Allern.…


#2

Etter å studert på NTNU, mener jeg at det hadde vært best å legge ned hele greia.


#3

Skulle holdt seg til …TN… slik at man hadde et universitet fri fra ideologene fra humanistiske fag, tøvet i økonomiske fag, og idiotiet med idrettsfag.