Nyheter MDTV Forum Om Doner

Aftenposten nær fordobler russiske drapstall - nekter korrigering

Aftenposten forteller på sin forside 15/12 (bak betalingsmur) at det hvert 40. minutt blir drept en kvinne av mannlig partner i Russland. Familievold er opplagt et problem der som andre steder og selvfølgelig verdt å skrive om. Men drapstallet et partnerdrap hvert 40. minutt summerer opp til, er nesten dobbelt så mye høyt som de totale russiske drapstall.
Nedenstående innlegg ble refusert av Aftenposten samme dag det ble sendt inn:

Om tall, Aftenposten og antirussisk propaganda

Russland har dessverre store vansker med sosiale problemer, kriminalitet, vold og et antall drap per 100 000 som er på nivå med det i USA ut fra siste tilgjengelige tall fra 2018.
Aftenposten bruker forsiden 15/12 til å fortelle at det hvert hvert 40. minutt begås drap på en kvinne fra partner i Russland. Rask regning sier da 13140 slike partnerdrap på kvinner per år.
Problemet med Aftenpostens tall er at iflg. Rosstat (tilsvarer Statistisk Sentralbyrå hos oss) var det 7067 drap i Russland i 2018, altså drøyt halvparten av det Aftenpostens tall gir for partnerdrap på kvinner alene.
Aftenposten oppgir at tallene stammer fra russiske myndigheter, men leser man nøyere er avisens ganske dunkle tallreferanse fra en britisk regjeringsrapport. Aftenposten bør være kritisk til slike kilder. Storbritannia har vært involvert i statlig finansiert og ondsinnet psykologisk krigføring mot Russland i en årrekke. Bl.a. gjennom den falske “veldedighetsorganisasjonen” Integrity Initiative som i en rekke lekkede dokumenter høst 2018 og nyår 2019 ble avslørt for å drive antirussiske svertekampanjer og å bygge agentnett til slike svertekampanjer under like falsk påstand om å motvirke russisk desinformasjon.

Samme Integrity Initiative hadde et møte i Oslo 29/8-16 der de i møteplanen (også lekket) uttrykker eksplisitt interesse for Aftenposten og to navngitte Aftenposten-journalister i sitt arbeid.
Om de lyktes aner jeg ikke.
Men ser man på Aftenpostens redaksjonelle og journalistiske linje de siste årene, har avisen bidratt med en ustoppelig strøm av antirussisk innhold, tildels i en hatefull form. Leser man artiklene avisens tre ulike Russlands-korrespondenter de siste årene har skrevet, ser man en håndfull artikler som gir innsiktsfulle oppysninger og resten er kun egnet til å skaffe negative følelser hos publikum om landet de skriver fra.

Aftenposten har flere ganger ytret beklagelse i forbindelse med deres forståelse for det tredje rike før andre verdenskrig og for avisens jødekritiske utfall i samme periode. Det fremgår imidlertid ikke av tidskonteksten at Aftenposten var svært begeistret for nazistenes styre i seg selv, eller prinsipielt fiendtlige mot jøder - men mere at de så det riktig å behandle som omtalemessige frender dem som fremstod som motstandere av det Aftenposten dengang mest fryktet: Sovjetstaten og “jøde-bolsjevismen” og angrep dem de med rette eller urette så som disses støttespillere. Innholdsmessig ser jeg nåtidens bygging av frykt og misstemning mot Russland fra Aftenpostens side som ledd i en selvransakelsesløs gjentagelse av måten de i mellomkrigstiden drev propaganda for følte “frender” mot følte “fiender”.

Hallvard Theodor Skullerud

2 Likes

Interessant! Hvis du forsøker å sende inn bare denne delen (gjerne sammen med en lenke til Rosstat-tallene du viser til), tror jeg du har større sjanse for å komme på trykk - og kanskje en enda mer realistisk sjanse hvis du også kutter de siste siste setningene i det siste avsnittet (og ellers unngår ladede ord som “ondsinnet” og “falske”/“falsk”, samt oppgir kilder til fakta-påstander som vedlegg eller i en følgemail).
For øvrig er Aftenposten helt klart en skikkelig propagandablekke.

2 Likes

Det er spesifikk journalist man bør sjekke ut. Målet må være å finne historier de har diktet opp -> grunnlag for oppsigelse

1 Like

Lenke til direkte kilde:
https://www.fedstat.ru/indicator/33559?#
Veldig stor tabell, laster langsomt, går over flere år og dødsårsaker og man må bla møysomnelig med oversettelsesverktøy.
Enklere referanse er engelsk Wikipedia - det er ikke alltid en objektiv kilde, men slagside i redigeringer går sjeldent i Russlands favør. Wikipedia-lenke:


Forøvrig er jeg selvkritisk enig i at man får større gjennomslag uten ladede ord.

2 Likes