Nyheter MDTV Forum Om Doner

Afrika er ikke fattig – det er vi som plyndrer et rikt kontinent


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/afrika-er-ikke-fattig-det-er-vi-som-plyndrer-et-rikt-kontinent/

Europeere har et mildt sagt svært enkelt og misvisende bilde av Afrika. Afrika er utsultede barn med store mager og fluer i øynene. Afrika er svarte, fattige mennesker, uten framtid. Europeere tenker ikke på Afrika som et veldig kontinent med ressurser og intellekt. I dette svært skjematiske og ytterst misvisende bildet av Afrika er det…


#2

EUs handelsavtaler med Afrika er veldig dårlige og går i praksis ut på å plyndre kontinentet.
(Mener at Nei-til-EU har laget en oversikt over disse handelsavtaler).
Skal man stoppe folkevandring og migrasjonstrømmer trengs det rettferdig økonomisk utvikling i Afrika.

President Roosevelt hadde som mål at hele verden skulle industrialiseres. Det ser ut som dette brøt sammen på 1970-tallet ifbm oljekrisen. Det er vanskelig å industrialisere verden ved bare å bruke fossil energi pga knapphet på slik energi, og dette ble tydeligere på 1970-tallet. Denne manglende industrialisering kan ha ført til både fattigdom og befolkningseksplosjon i Afrika og Asia. Det er mulig at Kina kan gjøre en bedre jobb enn USA ved å industrialisere hele verden ved å bruke fornybar energi.


#3

Utplyndringskappløp og godhetskappløp hånd i hånd! Vi gir med den ene hånda åpenlyst og tar tilbake mangfoldig i det skjulte. Kongefamilien har blitt redusert til nikkedukker og maskoter uten evne til selvrefleksjon. Dessverre har jeg ingen illusjoner om at noen av dem leser Steigan.

Godhetskappløpet har antatt hysteriske dimensjoner. Er det fordi vi innerst inne vet at vi har så mye å skjule? At våre samfunn er fundamentert på en løgn?


#4

IMF og Verdensbankens lån til afrikanske stater ble gitt vel vitende om at de ikke kunne betales tilbake, og deretter måtte landene selge sine naturressurser for å betale lånene, som Naomi Klein har beskrevet i sin bok Sjokkdoktrinen, sammendrag og utdrag del 1-5 kan leses her.
Disse lånene må ettergis, så afrikanske stater kan utvikle sine økonomier. De må få bygge en moderne infrastruktur, som er forutsetningen for et moderne næringsliv.

Med alminnelig tilgang på skole, helsestell, vann og gode sanitære forhold, og utdanning for jenter, vil også den den ikke bærekraftige fødselsraten på 5-6.76 (6.76 Niger), synke til vestlig nivå, og Afrika vil slippe de årlige sultkatastrofene, og Europa slipper masseinnvandringen fra Afrika.

Men det lite trolig at global finanskapital vil gå med på at afrikanerne skal ha råderett og suverenitet over egne ressurser. Ikke engang vann, for amerikanske bankkartell kjøper opp vannverk og drikkevannskilder i en rasende fart alle steder de kommer til, også i Afrika. Amerikanske og i en viss grad Kinesiske selskaper kjøper også opp all tilgjengelig matjord på kontinentet, mat dyrkes og sendes til andre land og Kina, mens folk sulter andre steder i Afrika.
“Henry Kissinger remarked in 1970, “Control oil and you control nations; control food and you control the people”.

Global finanskapital, hans folk, følger hans råd, og hele kontinentet styres av dem, inntektene fra plyndringen tilfaller dem, mens afrikanske stater tar utgiftene, som eksemplet fra Mosambik:

Jeg tror den jevne forbruker i Vesten hadde reagert på plyndringen og utbyttingen hvis de hadde fått greie på omfanget og virkningene, og hvem som står bak. Men de som står bak, den globale finanskapitalen, eier også presse og media i Vesten som informerer 98% av den vestlige befolkningen, så det kommer sannsynligvis ikke til å skje.


#5

Vannverk og drikkevannskilder i Afrika er det vel i stor grad Norske skattebetalere som har vært med på å finansiere? Kan det tenkes at det foregår en stor utbytting også her? Hjelpeorg som selger ut det vi har samlet inn penger til og snart selger vannet til innbygerne?


#6

Eg las Bob Geldofs eiga skildring av initiativet til Live Aid/Band Aid. Inntrykket eg får er at tanken bak var heiderleg frå Geldofs side (han var sjølv av arbeidarklassefolk frå Irland). Men dermed skal ein ikkje sjå bort frå at freistnaden på å bruke den internasjonale musikkindustrien til “det gode formålet” slo tilbake på han, gjennom inngrep frå bakmennene til den same industrien. Jamvel idealistiske Roger Waters, som elles er frittalande nok, såg det gode siktemålet i desse konsertaksjonane då dei kom på banen.


#7

Norske hjelpeorganisasjoner har nok hjulpet mange landsbyer med brønnboring og vannpumper, og med vanning av mark og til dyr. Men så er også Oljefondet den største eieren i Nestlé, som er en av de større oppkjøperne av vannverk og drikkevannskilder i Afrika og verden. Så dermed gir Norge litt med den ene hånden, og tar tusende fold med den andre.

Problemet som befolkningene også har i Afrika og latin-Amerika, er ikke bare at rent dikkevann er ujevnt fordelt, det er også korrupte styrer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Da er det ikke vanskelig for store selskaper å kjøpe rettigheter til å pumpe opp grunnvannet og selge det dyrt.


#8

Veldig fin og åpenbart udiskutabelt riktig informasjon; Afrika plyndres av vesten. Det viktigste er at Afrikas folk reiser seg mot dette, sagt med en floskel som er en realitet: Afrikas frigjøring må være afrikanernes eget verk. Vi kan støtte opprørerne, og jeg støtter en parole for afrikanske frigjøringsbevegelser som «Send våpen, ikke hjelp». (Jeg har i mange år ment å ha lest at Sigbjørn Hølmebakk sa det tidlig på 1960-tallet, men det kan ikke dokumenteres i noe av det han skreiv). Hvorfor blir det ikke noe opprør, noen frigjøringsbevegelser, hvorfor styrer vestens støttespillere i Afrika politikken? En kjent kineser skreiv at «Ytre årsaker virker gjennom indre». Hvilke indre årsaker er det som hindrer afrikanerne?
Så er det spørsmålet om det venstreorienterte linjeskiftet som Pål Steigan tidfester til 1985-86 med Band Aid. Ja, det betydde åpenbart noe, og kanskje mye. Men det trenger likevel en nærmere begrunnelse? Som: Betyr ikke AKPs store entusiasme for Khomeinhys religiøse og reaksjonære samfunnssystem, som innbilt den nye store krafta mot USA, også noe for at denne endringa bort fra progressivt tradisjonelt opprør og over til religiøs støtte og humanitær individuelle kamp der løsninga for verdens fattigste er å komme inn under de nordiske velferdsordningene?