Nyheter MDTV Forum Om Doner

Advokatforeningen: – Karantenehotell innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/advokatforeningen-karantenehotell-innebaerer-en-faktisk-internering-av-personer-ved-ankomst-til-norge/

Regjeringa sendte ut på høring en forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene den 25. november 2020. Høringsfristen var satt til 27. november. Uansett sak er dette en ekstremt kort frist, og i en så alvorlig sak som dette må det sies at fristen må være ulovlig kort. For kort høringsfrist I sitt høringssvar reagerer også Advokatforeningen…

2 Likes

Aldri har landet hatt ein så mektig og diktatorisk mindretallsregjering som kaster ut milliarder i eit omfang ingen har sett før. Aldri har Stortinget hatt ein meir tafatt fleirtallsopposisjon som nøyer seg med nokre påpluss her og der. Aldri har media så ivrig einsretta og hjernevaska folket i pakt med makta. Er vi blitt zombier? Og vaksinen gjev truleg ikkje immunitet? Kvifor stolar du på desse tv-fjesa? Poserande snakkehovud som tek pengane dine, stenger jobben din og dikterer korleis du skal te deg i heimen din. Får du aldri nok?

5 Likes

Ja , det er internering av norske borgere som de må betale for selv…Når i historien har det hendt at en må betale for internering ?? Meg bekjent har jeg aldri hørt om noe sånt . Men hva finner en ikke på i ‘verdens beste land’ ? Men de har jo helgardert seg slik at ingen skal komme og si at de er rasister…for flyktninger og asylsøkere har unntak . Hva i all verden ? Jeg trodde at Europa skulle bli ‘festung Europa’ med fri flyt mellom landene . Nå viser det seg at flyten kommer fra andre kontinent . NEI , hvis lova var rett så skulle NORSKE STATSBORGERE , enten de er bosatt her eller der , ha fritak for dette absurde påfunnet med hotell karantene !!

3 Likes

Husker jeg ikke helt feil så har vel denne pandemien ikke vært helt ukjendt i minst 9-10 måneder. Spanskesyken har vel heller ikke vært ukjendt de siste 100 årene, og Svartedauden er vel ikke helt glemt historie. I mellemtiden har det vel også vært tilløp til både virus og bakteriespredning. Mye tyder vel igjen på at “Norge er best i klassen med å komme inn for sent til timene”.

Det begynner vel så smått å gå opp for jødene om hvor ekstremt heldige de var som kom til dekket bord, gratis kost og losji samt helsehjelp, ofte i flere år. :slight_smile:

Her hos diktator Erna i Smørbergregimet må folk betale alt dette selv.

Så når vil psykopatene gi makten fra seg samt gi oss friheten tilbake ?
Svaret er så klart aldri, aldri til noen tider på noen steder har psykopater gitt fra seg makt frivillig som de har kuppet.

Folk må gi faen i å teste seg, om ikke så vil “pandemien” var i 1000 år. Skammen ligger i testen.

Opprinnelig måtte tre forskjellige gener påvises for at en skulle teste positivt for SARS-CoV-2 viruset. Men fra april av ser dette ut til å ha blitt endret i Italia etter en anbefaling av WHO. Siden den tid har det vært tilstrekkelig at ett bestemt gen blir identifisert, og dette gjør at testen også slår ut positivt for mange andre virus. Da den italienske professoren Stefano Scoglio nylig oppdaget dette, kalte han det for en ren svindel.Det er grunn til å tro at testene gjennomføres på samme måte i Norge. For på Folkehelseinstituttets nettside står det:“Følgende er av Helse- og omsorgsdepartementet angitt som COVID-19 relaterte prøvesvar:
SARS-CoV-2
SARS-CoV-2-antistoffer
Influensa A/Influensa B
Parainfluensavirus
RS-virus
Humant metapneumovirus
Adenovirus
Rhinovirus
Mycoplasma pneunomie
Chlamydia pneunomie
Boredetella pertussis (kikhoste)”

Slutt del 1

2 Likes

Del 2.
Når avisene daglig rapporterer om 400 -500 nye tilfeller av coronasmitte, vil dette normalt oppfattes som at det er SARS-CoV-2 viruset som har blitt påvist. Men når man ikke tester spesifikt for dette viruset, er det jo både uredelig og misvisende å presentere ferske statistikker over testresultater på avisenes forsider. Disse statistikkene ledsages også ofte av fete overskrifter som har til hensikt å skape frykt i befolkningen. Men det er jo ikke spesielt oppsiktsvekkende at folk blir forkjølet eller får influensa om vinteren.
På samme tid registrerer vi noen underlige sammentreff. Influensa ser ut til å ha forsvunnet! Hmmm… Lurer på hva som kan være grunnen til det? Vi påstås også å være midt inne i en pandemi uten at vi kan registrere noen overdødelighet i befolkningen.
Kan det være at den farmasøytiske industrien, som har stor innflytelse i WHO, også dirigerer denne organisasjonens anbefalinger? “Pandemien” var nok over i mai/juni, men vaksinene, som den farmasøytiske industrien ser for seg at de kan tjene mer enn 1000 milliarder dollar på, var jo ikke klare da. Så derfor forsøker man på kunstig vis å holde liv i plandemien ved å endre på testkriteriene.
Statistikkene over antall smittede manipuleres også ved å bruke 40 sykluser når man anvender den såkalte PCR-testen. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at mer enn 95% av positive testresultater er falske allerede ved 35 sykluser. Ved 40 sykluser, som det er vanlig å bruke i Norge, vil andelen falsk positive testresultater være enda høyere enn dette.
Denne praksisen fører naturlig nok til at statistikkene over antallet COVID-19 døde også er misvisende. Mange har nok dødd av andre årsaker, men blitt tellet med i statistikkene over COVID-19 dødsfall etter at det f.eks. har blitt funnet virusrester etter en gammel forkjølelse.
Dette handler selvsagt ikke bare om salg av vaksiner. Når nesten alle regjeringer nå ser ut til å følge samme script, er det mye større ting på gang enn det. RG

5 Likes

Det man burde gjøre var å gå til massesøksmål. De bryter lovene over en lav sko for en sykdom som ifølge uavhenging forskning og statistisk data som er offentlig tilgjengelig, ikke værre en litt over middels vanlig influesa. Vi stenger jo ikke ned verden hvar gang vi får en influensa epidemi…

Problemet er at det er en liten kjerne med fanatiske eksperter som i lang lang tid har vert besatt av tanken på at de en dag vil komme en farlig pandemi. De tror nå helt å holdtent at dette er dommedag grunnet de har mistet all objekivitet grunnet de har hold på med dette og ventet for lenge på at det skulle skje.

Samme er me klima hysteriet…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.