Nyheter MDTV Forum Om Doner

Advokatforeningen går hardt ut mot lov om portforbud

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/advokatforeningen-gar-hardt-ut-mot-lov-om-portforbud/

I sitt høringssvar til regjeringas forslag om å innføre en lov om portforbud i Smittevernloven sier Advokatforingen et krystallklart og velbegrunnet nei. Vi siterer utdrag fra uttalelsen, som kan leses i sin helhet her. «Advokatforeningen støtter ikke det fremsatte forslaget om forskriftshjemmel for innføring av generelt portforbud. Pandemisituasjonen er svært alvorlig, og det er vanskelig…

3 Likes

Hyggelig at advokatforeningen har kommet til den konklusjonen.

Advokatforeningen at portforbud er et ekstremt inngripende virkemiddel som bare bør brukes i helt spesielle unntakssituasjoner
:+1:

2 Likes

Flettverks-skjoldene til politiet vitner om at det grønne skiftet er i gang.

images-6

2 Likes

Portforbud kommer ikke å brukes for å stoppe coronaviruset. Det handler om å kontrollere befolkningen i en økonomisk vanskelig situasjon. Og da er jussen/grunnloven tydelig kontra de grunnleggende rettighetene vi burde ha.

1 Like

Utrolig positivt at en såpass “tung” og kredibel organisasjon går ut mot dette. Nå får bare legeforeningen komme på banen på det medisinske… men det er vel ønsketenkning :slight_smile:

2 Likes

Denne fyren er sponset av Saudi Arabia. Men å påpeke dette er nok hatprat og islamofobi.

Gates of hell

Hvis det inføres porforbud i Norge med korona som unskyldning så har de som sitter med makten gått LANGT over streken for totalt unødvendig maktmisbruk. Et porforbud vil regnes som en erklering om borgerkrig mot sit eget folk og alle midler vil tas i bruk for å fjerne de som har tatt i bruk portforbud fra makten. Porforbud har 0 eller negativ virkning på smittevern.

Ja , så fikk Erna seg til å si at bare folk som er bosatt i Norge har adgang til landet…
Hva i h***** ?
Vet hun ikke at det er lovstridig å nekte en norsk statsborger adgand til riket , selv om han er bosatt i utlandet ?
Har hun lest Grunnloven ?
Er det bare FN traktater som interesserer henne ?

2 Likes

Virker som Bill Gates rett å slett ikke forstår at folk ikke liker facisme, frihetsberøvesle uten logisk grunn, sensur, løgner og propaganda… Er han virkelig så dum i hodet? Eller lever han rett å slett så isolert at han ikke får noen hyheter om hva som faktisk foregår ute i verden?

bilde

1 Like

Antagelig har du en del “catch up to do” mht Gates. :slight_smile: Om du bør begynne i nåtid og gå bakspor eller motsatt skal jeg ikke mene noe om. Event201 er et random tips. Hosted by World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation. :slight_smile:

bilde

Hva er det med det håndtegnet…

1 Like

Det står mye forskjellig på nettet, men omtales blandt annet som pyramide. Man kan bare gjette, fks teksten bak på det amerikanske seglet. En pyramide hvor det står “Novus ordo seclorum” .
“A New Order of the Ages”

“The motto Novus Ordo Seclorum was coined by Charles Thomson in June 1782. He adapted it from a line in Virgil’s Eclogue IV, a pastoral poem written by the famed Roman writer in the first century B.C. that expresses the longing for a new era of peace and happiness.”

Les mer om konteksten det er tatt ut i fra :

Ja mye happiness om dagen

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.