Nyheter MDTV Forum Om Doner

Advarsel! Krigspropaganda!


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/advarsel-krigspropaganda/

Av Øyvind Andresen og Ingjerd Skagestad. Utviklinga i Syria er en beretning om en varslet katastrofe. Ingen ønsker at det skal eskalere til en verdenskrig bortsett fra noen vestlige krigshissere og noen jihadister som endelig ser muligheten til å få utrydda de vantro en gang for alle. Folk i verden ser ut til å være…


#2

Bra artikkel!!! «Det første offer i krig er sannheten» Krig er mange ganger/alltid? business og kamp om makt og egennytte. Og med et 100% korrupt MSM litt tilspisset så blir det enn verre. Korrupsjonen, der har vi problemets kjerne…

Corruption is an improbity or decay in the decision-making process in which a decision-maker consents to deviate or demands deviation from the criterion which should rule his or her decision-making, in exchange for a reward or for the promise or expectation of a reward, while these motives influencing his or her decision-making cannot be part of the justification of the decision.

Er det noe som ikke er korrupt?


#3

Interessant at Russerne sitter med bevis på at Storbritannia har vært med på fingerte gassangrep i Syria. Dette må da sette dem under lupen på hjemlige slike fingerte angrep også?
USA bør settes på plass snart. Man kan ikke gå å dille med dem lenger. Noen må konfrontere ellers stanser aldri disse provokasjonene. Hegemoniet er over og noen modige må fortelle dem det på deres egen harde måte.


#4

MILITARISME ER KAPITALISMENS STØRSTE PENGEMASKIN

Krigens hunder skaper fiendebilder og frykt for gjøre økonomisk profitt. De lever av ødeleggelse, død og fordervelse. Krigens hunder er privatkapitalismens eiere av krigs-industri, og også finanskapitalismens privatkapitalistiske eiere, som gjør stor profitt på å finansiere opprustning, krig og gjenoppbygging, inkludert finansiering av det humanitære industrielle kompleks. Militarisme er deres politiske ideologi. Privatkapitalismen er deres økonomiske ideologi. Fascismen er deres propagandadrevne autoritære og totalitære politiske styringssystem.

Militarismen nådde sitt høydepunkt med nazistenes ideologi og politikk før og under andre verdenskrig. I prøyssisk tradisjon ble alt militært idealisert. I tillegg ble vold forherliget og hierarkier dyrket.

Etter siste verdenskrig har USA overtatt rollen som verdens desidert største militarist. Via EU og NATO har USA involvert de fleste europeiske land i sin militarisme.

Det er de politiske ekstremister som fremmer militarisme. Det er dem som tror på bruk av våpen, vold, terror og krig som legitime politiske virkemidler. Militarister finner vi blant både høyre-autoritære og venstre-autoritære politiske bevegelser. De sterkeste politiske motkreftene mot militarismen finner vi blant de venstre-liberale.


#6

Flere og flere har fått øynene opp for at USA per idag så absolutt kvalifiserer til rubrisering i nettopp denne gruppen.

You can’t argue against facts!


#7

Ut fra dagens status quo, kan man se langt etter at USA skal bli ‘satt på plass’ av det norske politiske etablissementet, til det er kreftsvulsten kommet for langt! . . . . . . . .


#11

For ordens skyld, - du mente sikkert “Krigens hunder skaper fiendebilder og frykt - nettopp i frykt for å ikke gjøre økonomisk profitt.”…

Ellers helt enig!:+1:


#12

Tror ikke de tyske nasjonalsosialistene og Hitler var korrupte.
Vi har alle “lært” fra MSM og skolebøkene de som eier MSM har gitt oss, at det aller, aller, aller, ALLER verste i menneskehetens historie er Hitler og hans Nasjonalsosialisme. Nasjonalister som er glad i og kjemper for sitt eget land, SAMTIDIG som de er sosialister som er glad i og kjemper for sitt eget folk…det må jo være helt forferdelig, eller hva?
Så fryktelig var disse tyskerne at MSM selv i dag så mange år etter, fremdeles daglig ser behov for å fortelle oss hvor slemme de var.

Joda, det finnes jo noen unntak:


#13

Å skape frykt for fiendebilder er først og fremst noe som skjer for å få folket til å akseptere krig som løsning, og rekruttere kanonføde til krig og konflikt med de definerte fiendebilder.

Krigens hunde har mange formål og virkemidler for å bygge opp under sin propaganda og imperialistiske agenda.

  • Økonomisk krig med bruk av sanksjoner og handelsblokade.
  • Undertrykkelse av dissidenter på egen hjemmebane som er kritiske til propagandaen.
  • Undertrykkelse av ytringsfrihet og demokrati for å hindre folkelig motstand på hjemmebane.

#14

Å påstå at nasjonalsosialismen hadde noko til felles med sosialisme er like sant som dette:

Mannskit = biff!

Å påstå at nasjonalsosialistene kjempa for det tyske folk, javel…

Og på kven si beskostning?

Nasjonsalsosialismen hadde som eit av sine prosjekt å erobre det landarealet som utgjorde Sovejtunionen.
Dei slaviske folka skulle utryddast, eller bli slavar til herrefolket.

Ressursane skulle tilfalle tysk kapital.

OK, kapitalismen kan vere generøs når det går bra.
Hypotetisk ville det tyske folket få det bra, ei stund.
Som herrefolk i eit slavesystem.

Skulle dette ha noko til felles med sosialisme?

Mannskit DW!


#15

Etter at khazarjødene hadde bekjempet og slaktet ned det russiske forsvaret, overtatt Russland og innført kommunisme og bolsjevisme så begynte de i Januar 1918 byggingen av Den Røde Arme. På dette tidspunktet lå en ung Hitler som fotsoldat i skyttergravene i WWI og Hitlers parti var ikke engang stiftet. Når vi vet at Den Røde Arme ble påbegynt tidligere og var mange ganger større enn hva den tyske noen gang ble så mener jeg du tar feil på dette punktet.

Hitler la jo aldri skjul på at han rustet opp, men etter å ha fjernet kapitalistene og hele sulamitten deres fra systemet sitt så hadde han vel egentlig ikke så mange valg siden man etter å ha gjort noe slikt ikke får være i fred med mindre man har våpen nok til å avskrekke fienden fra å angripe. Om han ikke hadde rustet opp hadde Tyskland blitt et lett bytte slik som de fleste land som har blitt angrepet har vært siden.


#16

Selvfølgelig kjempet Hitler for folket sitt og selvfølgelig var de også sosialistiske:

Nå var det vel khazarjødisk Sovjetunionen under Stalin som massemyrdet disse slaverne med bevisst utsulting i hungerskatastrofen som kalles Holodomor:


#17

Ja ja, kos deg med biffen din du, håper den smaker!

For min del: Mannskit, nei takk!


#18

Alle kriger er bankenes krig : https://youtu.be/p-0BPMwgKNA


#19

God artikkel på zerohedge om løgnene “vår side” står bak:

red pill or blue pill


#20

Adolf var hinsides ondsinnet og gal og må han brinne sakte sakte der han nå er. Men helt klart gjorde han revolusjon når han tokk makten fra bankers og skapte penger selv. + Jeg liker geografiske grenser og nasjonal stat. Mennesker grupperer seg og gruppering etter geografiske grenser er langt bedre enn rik vs fattig grupper.

Globalisering er en fabrikert ‘nå gjør vi folk til slaver’ religion helt klart…

Adof qoute.
‘It is not truth that matters, but victory’

‘If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.’ Adolf Hitler

Mannen var gal men helt sikkert ikke dum på ulike måter.


#21

Hitler var ikke ondsinnet selv om propagandaen vi har blitt foret med har fortalt oss at han var det. Han fortalte folket sitt sannheten han, også om motstandernes svertende og løgnaktige propaganda.

“The victor will never be asked if he told the truth.”

  • Adolf Hitler

“There will come a day, when all the lies will collapse under their own weight, and truth will again triumph.”

  • Josef Goebbels

#22

Adolf systematiserede ondskapen og gav den en legitimitet på en ny måte og la verden i ruiner eller vår del av verden. Han ja++++. Men det har gått litt historia i det hele og mer ok og analyserte det hele mer objektivt og det man lærte seg i skolen er langt fra sanning iblant. Enig…

Og idag så har vi USA som er vår nødvendige*100 allierte som systematiserer og har kriget litt over hele planeten (ironi).

Konklusjon…

— 'We learn from history that we do not learn from history


#23

Propagandafllm om Kongo på Lurix. Hvis bare presidenten går av blir alt bra. Demonisering osv. Virker dette kjent?


#24

Tyskerne ble angrepet og kjempet en verdenskrig mot de kreftene som styrer verden nå. Siden krefter og ideologier som går til krig med hverandre vel er motstridene skulle man tro ut fra resonnementet ditt at de som vant og styrer verden nå er systematisert godhet satt i system? Høres ganske tvilsom ut spør du meg. :slight_smile:
Uansett så var det ikke Tyskland som la verden i ruiner, det var det motstanderen som først og fremst gjorde. Ikke ville Hitler krige noe særlig heller, utover å ta tilbake igjen en del av Preussen som urettmessig hadde blitt gitt til Polen av fienden etter WWI.

Hitler ville ha fred: