Nyheter MDTV Forum Om Doner

A norse-specimen in EU

image

…står det virkelig specimen på ID-kortet?

Wiktionary:

image

2 Likes

Ja, men som du ser heter liksom fyren Specimen til etternavn på kortet også. Åsmund Specimen. Dette er nok bare et eksempelkort laget med en ikke-eksisterende identitet og med innlagte feil for ikke noensinne å kunne brukes som et falskt id kort. Det er jo også to ulike fødselsdatoer, og to ulike datoer for kortets utløp her, på hhv. norsk og engelsk skrivemåte for datoene.

Men et eksemplar er vi nok, hver og en av oss, uansett. Like greit om vi fikk akkurat det skriftlig. Det kunne da også vært verre, de kunne kalt deg “thormothr, et norsk tilfelle”.

1 Like

Oops, la ikke merke til navnet til den fiktive fyren. Trodde først det var en ettertrykkelig erklæring om å være en undersått i EU-veldet.

…eller hva om man blei brennmerka direkte på identitetskortet?

Achsel Ford
PROBLEMOLDING

1 Like

Hvor kommer forresten denne passiv-aggressive blasfemien ifra? Jeg kan jo gjette at det er vanskelig å fjerne den imaginære benken til én anarkist, uten at de andre anarkistene på benken finner det nedsettende…? Distraksjon? Defleksjon? Irritasjon?

Nå er det riktignok slik at dagens Kongerike virkelig finner meg å være et urovekkende tilfelle av politisk dissens, offisielt pga. min nettside, der en “radikaliseringskontakt” hadde vurdert det som nødvendig å kalle meg inn til samtale på lensmannskontoret.

Men din harselas later til å gå i at forumet skal oppfatte det som at jeg har en slags diagnose. Sikkert ikke en fysisk diagnose - da du sjøl er langt eldre, og det er mye mer som har akkumulert og kan gå galt i deg - og altså en psykisk diagnose.

Jeg er ikke imot en viss mobbing eller skjemming, dersom noen demonstrativt oppfører seg lite bærekraftig, inkl. evt. meg. Men det må ligge en forståelig og foranderlig grunn bak, ellers blir det bare ondskapsfullt. En moralens vokter - som du noen ganger mener deg å være - bør komme med “kritikk” i tråd med en felles moral, og ikke komme med kritikk for kritikkens skyld. Her har du tilsynelatende en karakterfeil i å føle at du har oppnådd noe gjennom å bare komme på et personangrep.

–Du la trykket på feil sted. Jeg er et sjeldent norsk tilfelle. Jeg er for norske interesser, through and through. Og til uhørt forskjell fra ideologi tuftet på ideologi, så grunngir jeg på en jordnær måte hvordan hver nordmann kan få reflektere sine interesser organiseringsmessig. Hva mer, så er jeg tilstede og villig til å diskutere modell og grunnsetninger.

Derfor, i troen på at forumet har det formål å reorganisere samfunnet mot alle nordmenns beste interesser, og ikke bare være en tom tønne med duk på hvor lady & landstrykeren kan gi hverandre oppmerksomhet utenfor sjølve restauranten, så er din reaksjon meningsløs.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.