Nyheter MDTV Forum Om Doner

Å misbruke historien i markedsføringa av filmen om slaveskipet «Fredensborg»

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/a-misbruke-historien-i-markedsforinga-av-filmen-om-slaveskipet-fredensborg/

Av Øyvind Andresen. I dag 26/10 sender NRK en film med tittel «Slaveskipet – Norges mørke kolonihistorie» I introduksjonen av filmen forvrenger man historisk kjensgjerninger og plukker med seg elementer fra fortiden som støtter opp under egne politiske – ideologiske agenda, i dette tilfellet markedsføring av en film. Filmen blir markedsført med at «den skal…

5 Likes

Ser ingen grunn til å grave i historebøkene etter saker som kan benyttes til kreativ historiefortelling, når det norske slaveskipet Ocean Viking har vært dypt involvert i slavehandel frem til i dag.

2 Likes

Flott artikkel. Filmen burde bli forbudt brukt i den obligatoriske skulen.

2 Likes

Den kristne tradisjonen lever i beste velgående og aldri har vel nordmenn vært mer motivert for å bære korset for andre, enn hva vi er i dag …

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.