Nyheter MDTV Forum Om Doner

8. mai-dagen: Fra feiring av fred til feiring av imperialistiske kriger

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/8-mai-dagen-fra-feiring-av-fred-til-feiring-av-imperialistiske-kriger/

Av Ove Bengt Berg. I dagene rett før og etter 8. mai 1945 overga restene av det tyske naziregimet seg. Dagen blei feira i Norge og i Vesten som en frigjøringens og fredens dag — og særlig en gledens dag. 8. mai blei symbolet på nederlaget for nazismens imperialisme, og Norges frigjøring fra fem års…

3 Likes

Under nobelforedraget satt den norske eliten å storklappet når Obama sa krig var nødvendig

1 Like

Da skal ikke USAs militære styrker og materiell kalles forsvar, det er heller ingen som truer USA med krig, det er USA som truer verden med krig. Krigsmaskinen er og har blitt brukt til angrepskriger, invasjon og okkupasjon siden annen verdenskrig. USAs krigsmaskin brukes geopolitisk, til den globaliserte verden styrt av kapitallovene som er den globale storkapitalen mål og som også er eierne av USAs privateide krigsvåpen-industri.

Obama har også stilt seg bak USAs nye doktrine med bruk av atomvåpen, og i den nye doktrinen reserverer USA seg retten til også å gå til angrep på land som passerer USA økonomisk og teknologisk. Obama truer når han sa at krig var nødvendig, for krig er ikke noe som var for USA.

USA okkuperer feks Irak ulovlig og USA truer med kriger. Styrkeoppbyggingen av krigsmaskinen er ikke for forsvar, men forberedelse og planlegging av angrepskriger. I denne krigsmaskinen er nå det norske “forsvaret” integrert, som ubetalte leiesoldater og stiller sitt militærmateriell til disposisjon gratis som i Libya. Det skal ikke markeres på 8 Mai-dagen.

4 Likes

Dagens Dylan:

Utmerket av Ove dette. Til dette er å legge til at såfremt man vil vite hva som planlegges i og med Norge i framtidige kriger,så finner man ikke en linje om det i norske medier.
En må til tenketankene i USA for å få vite om dette og i en lang artikkel av toppene i Atlantic Council finner man følgende om krigen mot Russland.
“Norge kan stille til disposisjon 1800 skip i løpet av 72 timer på ønske fra staten. The US should consider expanding its navy by Norwegian vessels in a crisis.”
Nå er det også slik at såfremt man skriver at krigene mot Russland og Kina vil bli utkjempet med ymse atomvåpen,så er det noen som syns dette er hysterisk.
Men allerede 30 januar 2018 skriver ledende militære blog defensenews.com følgende:
“The Pentagon is planning for war With China and Russia”.
I et intervju med Mark Esper tirsdag 5 mai 2020 sier han til defensenews: “modernizing Americas Nuclear capabilities remains the departments top priority.”
10 feb 2020 krevde Trump 46 milliarder dollar ekstra for atomvåpen.
Norge vil være oppmarsjområdet for denne krigen framgår det av blogger i USA. Bare noen ytterst få i Norge driver studier av den planlagte krigen. Det er tilstanden. En kaster ikke ut de amerikanske commandosoldatene engang. Hyggelig og lunt å være under den amerikanske atom-makten.

2 Likes
 1. mai= den internasjonale aksjespekulantdagen, 8. mars= mannedagen, sommerferie = vinterferie osv

Det er hysterisk å påstå at 77 % av den amerikanske befolkningen ønsker atomkrig. Spesielt om man ikke kan vise til noen troverdig kilde

Heiste flagget klokka åtte i dag, ikkje minst til ære for mor som hadde 8. mai som sin viktigaste flaggdag.

Det går an å vere skarpare i kritikken av omgjeringa av fredsdagen til ein dag for utdeling av medaljer til norske soldatar for deltaking i pågåande krigar. Stoltenberg måtte gi tilbake til kongen oppgåva å dele ut medaljene etter å ha tatt jobben sjølv. Medaljer for deltaking i amerikanske imperialistiske krigar som ‘leigesoldatar’ er ei tvilsom ære.

Sitat frå artikkelen: ‘…den imperialistiske verdenskrigen de tyske nazistene satte i gang,…’
Eg vil tillate meg å vere dobbelt usamd. Tyskland starta ikkje den 2. verdskrigen, heller ikkje den første. Polen, England og Frankrike har større skuld, og ikkje minst krigsforbrytaren Churchill, som hadde ein finger med i starten av begge og soleis demonterte det britiske imperium i to etappar i si sjukleg sjølvopptatte alkoholisme.
Eg vil heller ikkje kalle det tysk imperialisme å rette opp urett frå Versaille-freden og innlemme Rhinland og andre tyske landsdelar. Etter årevis med massedrap på tyskerar i Polen gjekk Tyskland inn for å få slutt på volden og den lovlause anekteringa av eigedomen til dei drepte.

Norge brukar dagen til å feire seg sjølv og det er bra. Men vi held fram med å repetere sigerherrens versjon av soga, og der er mykje feil, spesielt om hendingane utanfor landets grenser.

2 Likes

Ein skal då ikkje frikjenne Tyskland for imperialisme heller. Preussen, som var den politiske kjerna i Tyskland etter samlinga i 1870, inneheldt delar av Polen, som Preussen hadde teke under delinga av Polen vel hundre år før. DEN prosessen byrja då kong Frederik den store av Preussen byrja med ei trette om landtilgang til Aust-Preussen, som låg inneklemt som enklave med polsk land på tre sider. Om dette høyrest kjend ut, er det av di Hitler aktivt forfølgde same spor og gravla “der Alte Fritz” med stor heider medan han proklamerte “det tredje riket”. Bismarck, som samla Tyskland, la premissa for den militarismen Hitlers folk seinare følgde. Ei sak er altså demilitariseringa av Rhinland, men åtaket på Polen var eit overgrep mot ein annan stat - som i tillegg hadde underteikna venskapspakt med Tyskland. Mellomkrigstidas Tyskland hadde ganske rett tapt landområde i aust til den nye polske staten, og dette skulle Hitler rette opp (men dermed fekk han fleire slaviske grupper innanfor grensene av det utvida tyske området - dette gjeld i tillegg tsjekkarane, der det tsjekkiske området vart innlema som “protektoratet Böhmen-Mähren” med britisk og fransk godkjenning). Ja, Storbritannia og Frankrike har gjeve Hitler store konsesjonar, men Hitler har nok ein del av ansvaret for dette sjølv.

1 Like

The British War Bluebook
Agreement of Mutual Assistance Between the United Kingdom and Poland.-London, August 25, 1939

Se ARTICLE I.
https://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk19.asp

Hva slags hjelp fikk de ?

Den polske marskalken Rydz-Smiglj sa sommeren 1939: “Polen vil ha krig med Tyskland, og Tyskland vil ikke være i stand til å unngå den, selv om de ville.”

Jeg hadde aldri hørt om dette før nå siste uka, da jeg leste litt om det i " The killing of uncle Sam".
På side193, i kap.21 der jeg bare leste litt sporadisk, kunne jeg lese : om forhistorien til invasjonen av Polen, at den polske juntaen ifølge kilden drepte 58.000 etniske tyskere i byen Danzig, stedet der 2 verdenskrig startet. Det står om Marienwerder proposals, og punktene er listet opp, men ikke bare det,
like under punktene står det hva den britiske ambassadøren til Berlin , Nevile Henderson skrev, der han blandt annet skrev om polakkene :

In my innermost heart I regard the Poles as extremely unwise to make enemies of Germany and as dangerous allies for us… I may be wrong, but I am personally convinced that there can be no permanent peace in Europe until Danzig has reverted to Germany."

Rar tid å leve i. Ved et tastetrykk kan vi se hvordan de kjører inn i 1939.

Kildene er : Nevile Henderson,quoted in Simon Newman March 1939, The british Government to Poland
( Oxford, Clarendon Press 1976) p 214,
og Stephen Mitford Goodson, A History of Central Banking and the enslavement of Mankind
( London Black House,2014) p 128.

“Who controls the past controls the future and who controls the present controls the past.”
George Orwell.

3 Likes

Å få se og høre historien direkte fra kilden er ofte det beste. WWII er definitivt ikke noe unntak fra den regelen.
A Last Appeal to Reason:

2 Likes

Greit nok å sette spørsmål ved norske soldaters internasjonale innsats. Det har vi jo uansett klart ulike politiske synspunkter på. Det som forundrer meg, er at både venstre- og høyre-radikalt orienterte mennesker i Norge ikke vil eller tørr sette aggressor-bjella på den eneste europeiske stat som i etterkrigstiden har boltret seg som imperialist, nemlig Russland (tidligere ansvarlige for den Sovjetiske union). For å friske opp minnene til disse “Putin-elskere” nevnt i artikkelen, samt artikkelforfatteren selv:

 1. De 3 baltiske stater utarbeidet forrige uke en rapport hvor de i klare ordelag forteller om den virkelig belastende okkupasjon av Baltikum, var Sovjetunionens okkupasjon etter WW2.
 2. Overgrepet mot Ungarn i 1956.
 3. Overgrepet mot Tsjekkoslovakia i 1968.
 4. Krig gjennom nesten 10 år på 70-tallet mot det Afganske folk, som bidro til å skape en terror-kultur som landet fortsatt sliter med.
 5. Etter kommunismens økonomiske fallitt i 1991, og spesielt etter innsetting av KGB-agenten (den tsaristiske Putin) i 2000, har Kreml overtatt herredømmet i Moldova (som fortsatt styres fra Kreml).
 6. 2 Georgiske regioner (Abkhasia og Syd Ossetia) ble okkupert i 2008 (og styres fortsatt fra Kreml.
 7. Ukrainske Krim ble okkupert av russiske styrker i 2014 (og styres fortsatt av Kreml)
 8. Deler av 2 Ukrainske regioner ble okkupert av Russerne i 2014 (og styres fortsatt av Kreml).

Alle disse imperialistiske aksjoner kommer fra en stat som 9. mai skulle feire “seieren” i det de benevner som den store patriotiske krigen fra 1941 til 1945. - En krig de selv startet sammen med de tyske nazistene i 1939 gjennom erobring av hver sin del av Polen.

Vi i vesten feirer at freden ble gjenopprettet 8. mai 1945. Russland feirer en nasjonal seier for å skape en intern oppfatning om at Russland som verdensmakt. Det de imidlertid ikke nevner, var hvilken massiv hjelp de fikk fra vesten i form av nødvendige våpen , militære forsyninger og mat for å overleve. Det passer ikke inn i deres propaganda-fortelling. I dag er det viktig for Putin å “privatisere” seieren.

Putins tale den 9. mai oser som vanlig av forsøk på å omskrive historien

 1. De tre baltiske statene var alliert med nazityskland. De fikk sin selvstendighet fra Russland når tsaren falt men brukte som sagt den korte tiden på nazisme.
 2. Ungarn syntes å ha problemer med den nye unionen også.
 3. En tragedie. Først okkupert av nazityskland. Så etnisk rensning av tysktalende. Så sovjet. Og jommen tok de å oppløste seg selv så fort de hadde muligheten.
  4.Afghanistan er fortsatt okkupert. Denne gangen på 20. året og ingen Afganistankomite denne gangen.
 4. Falt inn under sovjet pga Romanias nazisympatier under 2. vk. Korrupt og svak statsdannelse etter selvstendighet. Ligner på Ukrainas skjebne
 5. Disse delstatene var allerede separert fra Georgia via selvstendighetskrig og hadde intet ønske om dette statsforholdet da Georgia angrep
 6. Russisk folkeflertall. Ble gitt Ukraina i fylla av Krutsjov.
 7. Russisk folkeflertall. Man kan vel si at Kosovo har skapt presedens her

Beklager, men har ikke tid til å lære deg noe om historiske fakta. Det ville antageligvis vært nytteløst. Problemet er at du har faktaforvrengt 8 av 8 hendelser. Hvilken hensikt har det å forsvare en imperislist med så mye historiske feil som du presenterer?

Forventet ikke noe respons. Du er antagelig betalt for å mene det du gjør. Den litt melankolske påvirkningsagenten for Ukraina våkner etter en lang krangel om lønn. “Det er koronakrise. Ingen er så interessert lenger”. Og titter ut på snøen i mai fra sitt hjemmekontor.

Du er så dum at det er bortkastet tid å puste i din rettning, men husker du de jødiske terroristene som utførte et kupp i Russland? Bolsjevikene. De som IS har kopiert. Hvordan får du hva disse terroristene gjorde i øst Europa til å bli Russlands ansvar. Det er hva disse jødiske terroristene gjorde i bla Ukraina som er årsaken til at bla Bandera inngikk samarbeide med Tyskland under andre verdenskrig.

1 Like

Ditt ordvalg taler jo for seg selv. Og slik du blander helt ulike politiske hendelser, taler jo om total forvirring. Som eksempel:
“Det er hva disse jødiske terroristene gjorde i bla Ukraina som er årsaken til at bla Bandera inngikk samarbeide med Tyskland under andre verdenskrig”
Er dette også utdrag fra russisk propaganda? Det er totalt feil: Bandera hadde ingen sympatier eller antipatier i forhold til jøder. Årsaken til at han inngikk samarbeid med nazistene, var ganske enkelt at han så på den tyske krigsmaskin som en mulighet for å bli kvitt det russiske terrorregime, styrt av diktatoren Stalin. Imidlertid sluknet dette håpet ganske fort, da han så hvordan nazistene erobret Ukrainsk land. Og derved ble han også arrestert av Tyskerne for resten av krigen. Herved ikke nevnt fordi jeg støtter den politikk Bandera stod for (tvert i mot), men hans hat mot tyrannen i Moskva (som var en verre despot enn Hitler) delte de aller fleste Ukrainere den gang, slik de av samme grunn hater dagens “Putler”.
Så til deg, som til “Tjatta”: det er nødvendig å kunne de historiske fakta, før dere blamerer slik total mangel på historiske fakta.

Jeg håper du er ett betalt nett-troll. Alternativet er bare begredelig.

2 Likes

Du er om mulig det dummeste menneske jeg noensinne har kommunisert med så jeg burde latt være, men jeg kan for underholdningens del ha en monolog her.

Ordet jeg brukte var jødiske terrorister. Bolsjevikene var i all hovedsak jøder og de var terrorister.
Is/Daesh er muslimske terrorister. Så et retorisk spørsmål. Med det mener jeg et spørsmål hvor jeg ikke trenger at du svarer. Hva tror du er poenget her. At de er jøder og muslimer, eller at de er terrorister?

Så når du skriver at Bandera ikke hadde noen sympatier eller antipatier i forhold til jøder. Så viser du bare hvor begrensede kognitive evner du har. For hva Bandera hadde uavhengig av om han var anti jødisk eller pro nazi. Så var han anti terrorisme og pro Ukraina.

Så på ditt enfoldige vis får du dette til å handle om kun Stalin, som om dette handler om personen Stalin, om personen Hitler og til slutt personen Putin. Som i din enfoldige verden er vår tids største despot og tyrann. Nest etter Stalin selvfølgelig.

Selv om det er et mysterie for meg hvordan en flercellet organisme kan koke i sammen så mye vrøvl. Så finner jeg deg så uviktig og uinteressant at dette ikke er et spørsmål jeg kommer til å dvele over.

Er Klassekampen et organ for Nato? Det Klassekampens journalister spekulerte på i 2019 var om USA/Nato ville komme Norge til unnsetning når Russland angrep Norge.
I flere år nå har det vært en åpen hemmelighet i USA at Nato forbereder kriger både mot Kina og Russland. Sånt interesserer ikke “venstresidas” statssubsidierte avis.
Men autorative defensenews.com skrev allerede 30 januar 2018:
“Pentagon plans to fight a war With Russia and China simultaneously.”
Atlantic Council utga nylig anvisninger hvordan veinettet i Europa må dyrt oppgraderes for å kjøre ankommende amerikanske tanks.Også Norge skulle stille sin sivile maritime flåte til disposisjon for det amerikansk ledete angrepet.
Når KK i dag 12 mai 2020 skriver at Rand og USA “vil ha større våpen i Norge”
er det fortsatt i samme ånd som tidligere: åpenbart er Norge truet av det fæle Russland og takke til amerikanerne som vil forsvare oss. Det er mentaliteten også i denne artikkelen og naturligvis med kommentar av Bakke-Jensen.
“Forsvaret” -“avskrekkingen” betyr å sette opp raketter rundt om i Norge som kan nå 30 mil inni Russland.
Det russiske UD og Forsvaret utgir ukentlige alarmmeldinger om all verdens Natoraketter rundt Russlands grenser som strekker seg fra Romania til Finnmark. Klassekampen er ikke interessert i å levere noe som kan undergrave det vedtatte Nato-synet på verden.
Israel kan også bombe så mye de orker i Syria. Ikke noe å skrive om. Det som har vært en akse i sosialistisk verdensoppfatning,har vært kamp mot militarisme og imperialisme. At Norge nå blir et enormt oppmarsjområde for krigen mot Russland er i grunnen greit ifølge KKs journalistikk.
Og vi tar med at Rødt toppet NatoNorges militærbudsjett med 188 millioner mer enn de øvrige partiene.
Kan man ikke like så godt si at man er ihuga Nato-tilhengere?

4 Likes