Nyheter MDTV Forum Om Doner

73.000 forskningsstudier på betydningen av vitamin D

Noen mener det finnes for lite forskning på betydningen av vitamin D i behandling av covid-19. Men forskning finnes det i bøtter og spann. Forskningsdatabasen Pubmed har ikke mindre enn 73.000 forskningsstudier på tema vitamin D.

1.000 av disse studiene handler om hvilken betydning vitamin D har for utviklingen av T-celler.

194 artikler handler om vitamin D og covid-19.

Pubmed har 20 studier bare fra i år, på d-vitaminets betydning for cytokinstormer, som i vår fikk skylda for at mange eldre døde med covid-19. En av disse studiene starter sånn:

“Objectives: We present evidence for a possible role of Vitamin D (VitD) deficiency in unregulated cytokine production and inflammation leading to complications in COVID-19 patients.”

Hvis du vil ha siste nytt om covid-19 og vitamin D, kan du gjør et googlesøk på emnet. Det mangler ikke på forskere som bejubler D-vitaminer for å forebygge alvorlige komplikasjoner ved covid-19. Noen er mer tvilende.
Tidsbegrens googlesøket ditt til den siste uka, så får du absolutt siste nytt.

2 Likes

Vitamin D får vi mye fra solen og hvor mye som genereres per soltime er avhengig av hudfarge, så temaet er for brennbart til at de fleste forskerne tør å risikere karriæren ved å uttale seg.

1 Like

Er ikke den forklaringen der litt enkel? Det er nevnt i flere artikler at fargede i USA har en større andel med D-vitaminmangel, men det er fakta.
Hvordan det skal gå an å koble det opp mot rasisme har jeg vanskelig for å se.

Det er også forskere som peker på at D-vitaminmangel og overvekt hører sammen og at det kan være en av årsakene til at overvektige er overrepresentert i dødsstatistikken.
Jeg har litt vanskelig for å se at det kan føre til at overvektige føler seg krenke også.

Etter å ha kikka meg rundt i det overveldende materialet som ligger på Pubmed, finner jeg ikke noen rasjonell grunn til at vitamin D ikke er mer i fokus.

1 Like

Fordi det åpner døren for andre biologiske forskjeller, som f.eks. at de vintertilpassede er avlet til å prioritere fremtiden mer enn nuet, enn de som ikke måtte legge opp et lager for vinteren, eller at ulike miljøer kan selektere for mer eller mindre egoisme eller agressjon.

Dr. John Campbell har mange videoer om vitamin D, og han snakker i hvertfall en god del om at D-vitamin mangel er et tema mange forskere og byråkrater kvier seg for å si noe om.

1 Like

Joda, jeg kan ikke motsi deg på den. Er det sant, er det fælt, som de sier og i dette tilfellet kan det godt være akkurat det det er.

1 Like

Felles for de fleste vitenskapelige studiene og artiklene om sammenhengen mellom vitamin D og covid-19 er at det hyles etter mer omfattende undersøkelser.

Det er bare noen få leger som konkret har undersøkt nivået av vitamin D i pasienter som har dødd med covid-19, men de fleste finner klare sammenhenger. Konklusjonen er at folk med lave nivåer av vitamin D er overrepresentert blant likene de har undersøkt.

Men undersøkelsene er små og anekdotiske og kan på ingen måte kalles bevis. Skal vi få vitenskapelige bevis på at folk flest som dør med covid-19 mangler vitamin D, må det gjennomføres større og mer omfattende undersøkelser.

Det vil neppe bli gjennomført, for det er ingen som tjener penger på å kurere D-vitaminmangel. Verken big pharma, WHO noen av de andre helseparasittene vil sage av den gylne greina de sitter på akkurat nå. Myndighetene bruker milliarder på vaksineutvikling og ingen medisinkonsern vil sabotere den pengestrømmen ved å forske på vitaminer.

Myndighetene vil i alle fall ikke støtte arbeid som kan bevise at de raserte verdensøkonomien på grunn av D-vitaminmangel og ikke et “dødelig virus”. For det første vil de miste grepet de har på folket sitt. Uten skrekk og panikk, kan folk begynne å tenke sjøl og da blir det uforutsigbart. I det minste vil New World Order få et alvorlig skudd for baugen.

Forskernes viktigste argumenter for at det er en sammenheng mellom D-vitamin og covid-19, er at:

-Da pandemien traff verden i februar/mars og folk i Europa og USA begynte å fylle opp sykehusene, var D-vitaminnivået blant folk på den nordlige halvkule på sitt laveste etter en lang og mørk vinter.

-I sommer har nesten ingen på den nordlige halvkule dødd med covid-19 fordi lyset hør økt D-vitaminnivået hos folk.

-Det er vanlig med D-vitaminmangel hos folk som er mørke i huden, gamle eller overvektige. I USA er disse gruppene klart overrepresentert i dødsstatistikken for covid-19.

Hvorfor det aldri vil bli forsket på vtamin D og covid-19 er ikke vanskelig å se: Myndighetene vil ikke avsløre lockdownsvindelen.

2 Likes

Alt for å redde barnetroen på at økonomisk ulikhet er roten til alt ondt?

Jeg er ikke uenig i at økonomiske motiv spiller en rolle, og i mange tilfeller er avgjørende for hvorfor en politikk blir valgt, men hegemonisk i Vesten er den progressiv-kapitalistiske alliansen, og forskning som strider mot den progressive virkelighetsoppfatningen om at alle mennesker er født like vil heller ikke bli gjennomført.

Om det bare hadde vært kapitalistene som hadde makten, så ville de vel ikke ha gjennomført en korona-politikk som kan risikere at nesten alle vestlige storbyer ender opp som Detroit?

2 Likes

Var det ikke kapitalister som styrte i Detroit?

1 Like

Tja. Om alle med makt i USA er kapitalister per definisjon, så greit nok, men det var progressive demokrater som hadde makten når nedgangen virkelig startet.

Tilsvarende så er det da kapitalister som bestemte at Minneapolis skulle kvitte seg med politiet, selv om de selv ser på seg som opplyste progressive.

Om storbyene i Vesten nå blir til Detroit, fordi de nettoskatteytende hvitsnipparbeiderne kan jobbe hjemmefra på bondelandet, så er det i hverfall mange kapitalister som sitter på byeiendom som vil tape noen vanvittige summer.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.