Nyheter MDTV Forum Om Doner

5G kan svekke immunforsvaret og gi blant annet influensa

Fra The Herland Report.

Spillet med 5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro

1 day ago

Herland Report: 5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro. Einar Flydal leverte nylig skarp kritikk av Faktisk.no journalistene Silje S. Skiphamn, Morten Langfeldt Dahlback og Mina Liavik Karlsens undersøkelse av påstanden:

«Mobilstråling påvirker immunforsvaret slik at man lettere får influensa.»

Nå styrkes kritikken ytterligere. En gang i februar sendte Europaparlamentets utredningsstab, EPRS, ut en 10-siders utredning til parlamentets medlemmer om 5G og skadevirkninger. Utredningens 11 sider er interessant lesning:

Notatet viser med den klarhet du kan ønske deg at påstandene om «ingen kjent skaderisiko» mangler et holdbart grunnlag.

Og det viser at EU-kommisjonen gang på gang har neglisjert advarslene om alvorlige helsevirkninger fra det Europeiske miljøbyrået, fra Europaparlamentet, fra Europarådet, fra forskere og medisinere.

Kommisjonen har heller lyttet til en håndfull næringslojale fysikere og statistikere som stiftelsen ICNIRP har organisert og sikret posisjoner.

Eneste vettuge reaksjon på dette – også fra norske politikere – er full stans til helsevirkningene er gjennomgått, og denne gangen av et uhildet, faglig balansert utvalg uten ICNIRP-lojale medarbeidere, slik også EPRS-notatet etterlyser, skriver statsviter Einar Flydal.

Han har vært forsker og strategirådgiver i Telenor og universitetslektor ved NTNU. Han har de senere år utmerket seg som kritisk til effektene av elektromagnetisk stråling og mobilbruk på mennesket.

Einar Flydal er en regulær gjest på Herland Report. Se programmer om mobilstråling og kreft her og her.

LES OGSÅ:

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro: Einar Flydal ny bok 5G Herland Report

5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro: Einar Flydal er en regulær gjest på Herland Report. Se programmer om mobilstråling og kreft her og her.

Her får du notatet – oversatt fra EUs byråkrati-språk til norsk

5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro: Notatet er skrevet av et i denne sammenheng ubeskrevet blad, Miroslava Kostova Karaboytcheva, en bulgarer med PhD i økonomi som for tida jobber som utreder i EPRS.

Ellers ser hun ut til å være tilknyttet Universitetet i Alicante, der hun driver med økonomisk teori og modellering.

Ved EPRS har hun åpenbart gravd seg ned i problematikken med 5G og helse, og kommet opp med en helhets­forståelse som gjør at hun trekker de samme konklusjoner som du finner i 5G-boka (Flydal og Nordhagen 2019), og som alle andre jeg kjenner som har satt seg inn i disse prosessene, ser klart som dagen.
NB! Orienteringen er lesbar på The Herland Report side (min anmerkning).
5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro: EU byråkratenes rapport. Herland Report Einar Flydal

5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro.

5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro: Er du EU-motstander, får du her bekreftet dine verste mistanker om hvordan EU-kommisjonen lar næringen sette dagsorden og overføre økonomisk og helse­messig risiko til befolkningen.

Er du EU-tilhenger får du her i fanget en alvorlig en sak som skriker etter hjelp for å få demonstrert at EU-kommisjonen klarer å rydde opp – før påregnelige skader skjer…

Dessuten angår saken både Norge og Sverige og hvordan våre tillitsvalgte og vår forvaltning svikter.

Av notatet framgår også en rekke interessante detaljer, som for eksempel at det er fritt fram for det enkelte land å sette strengere grenseverdier, for eksempel ved å benytte biologisk relevante kriterier i stedet for et abstrakt mål på hvor lang tid det tar å varme opp en væske med samme tetthet som hjernen – i gjennomsnitt.

Det framgår også en tydelig erkjennelse av at radiobølgers pulsing – som dagens grenseverdier ikke enser – er en viktig årsak til helsevirkninger.

5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro: Notatet viser også hvordan den svenske Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektro magnetiska fält, komiteen som også Norge lytter til, driver renspikket obstruksjon.

Det kan ikke unnskyldes som slett håndverk. Det er så grovt at jeg blir nysgjerrig på hvor mye som står på komitemedlemmenes bankkonti.

Kort sagt: dette notatet er det verd å bruke litt tid på – og deretter tenke gjennom hvordan du skal få helse- og miljøengasjerte politikere til å ta opp saken og instruere forvaltningen om å innta en kritisk holdning til den tafattheten og hvitvaskingen som avsløres i notatet.

For det er tydelig at Helse-Norge ikke klarer det selv, og akkurat nå for tida har det annet å bruke oppmerksomheten sin på.

LES MER:

Og forresten: Faktisk.no behøver ikke umake seg med å undersøke påstandene i denne utredningen. Det har søsterorganisasjonen i Danmark, Tjekdet.dk, allerede gjort.

5G og helseskader: EU byråkratiet bekrefter voksende uro: 5G-bok Einar Flydal Herland Report

Kjøp den viktige boken her.

De likte åpenbart ikke dette notatet og fant noen forskere som typisk står på ICNIRPs ståsted og som fant notatet «ensidig».

Tjekdet.dk argumenterer mot notatet ved å vise til flere slike kilder, herunder det amerikanske Food and Drug Administration (FDA), som i seinere år har vært å regne som «a captured agency» – en del av forvaltningen som næringslivet har tatt kontroll over.

Rapporten derfra som Tjekdet.dk viser til, får stryk. Tsjekdet.dk påviser ingen faktafeil i EU-notatet.

Notatet viser til en forskningsstudie som forteller at 2,4 GHz er en frekvens man bruker til å gi laboratoriemus sukkersyke. En ganske kortvarig eksponering synes ganske enkelt å være en rask og enkel måte å framkalle diabetes på hos forsøksmus.

Da jeg leste det, slo det meg at samme frekvens er blitt helt vanlig i de fleste hjem: WiFi-rutere og alt vi kopler til dem sender jo på den frekvensen.

Kanskje har vi her en del av svaret på diabetes-forekomsten? Det ville passe som hånd i hanske til Arthur Firstenbergs beskrivelse i «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet». Der viser han hvordan diabetes-utvklingen har fulgt elektrisiteten.

Forskerne leter ikke her, men i kosthold, livsstil og mosjon, og finner derfor heller ikke ut noe om hvilken rolle EMF kan tenkes å spille. Det burde noen ha undersøkt.

Her henter du notatet. Jeg sporer ikke IP-adresser, kun antall nedlastninger, og antallet får du se.

Last ned EU-briefing om 5G. PDF-versjon: EFlydal 20200312 Ny utredning fra EU-byråkratiet avslører

Referanser

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Bestilles HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», Z-forlag. Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EUkommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jenssen. Mer omtale og bestilling: HER, direkte fra Z-forlag, eller fra bokhandel.

Miroslava Karaboytcheva: Effects of 5G wireless communication on human health, European Parliamentary Research Service PE 646.172 – February 2020.

Min kommentar:
Som også Flydal har nevnt i tidligere innlegg her og i sine bøker, det er også solid grunnlag for å tro at den elektromagnetiske strålingståken døgnet rundt fra 4G og 5G desimerer insektbestanden, spesielt foruroligende at pollinerende insekter som bier, veps og humler går dramatisk tilbake overalt hvor det er 4G og 5G.

Tettheten av 5G antenne-nettverket gjør at strålingen blir som en tåke som insekter og fugler ikke kan unnslippe. Dette omtales ikke i storkapitalens MSM som kun fremhever fordelene. Greta Thunberg generasjonen som tror de er miljøvennlige har intetanende sin mobil på døgnet rundt, og vil nok være blant de første som ønsker seg og anskaffer en mobil med alle 5G funksjonene.

Når pollinerende insekter forsvinner og avlingene reduseres dramatisk verden over, bør de forstå hvorfor storkapitalens MSM fikk de til å fokusere på global warming, for den egentlige katastrofen er en miljøkatastrofe som storkapitalen er hundre prosent ansvarlig for.

4 Likes

Min ønskeoverskrift pa steigan.no er
faktisk.no kan svekke immunforsvaret og gi blant annet influensa

3 Likes