Nyheter MDTV Forum Om Doner

2018: De gule vestenes år

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/2018-de-gule-vestenes-ar/

Av Terje Alnes. Den franske bevegelsen Gilets jaunes, De gule vestene, har oppnådd mer på få uker enn radikale partier har klart på flere tiår. Gilets jaunes er likevel ingen revolusjonær bevegelse, den angriper ikke roten til problemene. Det gledeligste som har skjedd i Europa i 2018 er det sosiale opprøret i Frankrike, der en…

2 Likes

Det kan være riktig å si at De gule vestene er en slags borgerrevolusjon hvor det store flertallet av befolkningen ønsker at myndighetene skal styre landet og EU på en bedre og mer rettferdig og demokratisk måte. Det var kanskje også slik den store revolusjonen i 1789 startet?

Men De gule vestene kjemper for en del grunnleggende prinsipper:

Valgsystemet i Frankrike er basert på enmannskretser, noe som førte til at partiet til Macron som kun fikk 28% av stemmene (i første valgomgang) havnet opp med hele 53% av plassene i nasjonalforsamlingen og kunne således styre Frankrike på egenhånd. Ikke særlig demokratisk i en situasjon hvor ca 70% av velgerne stemte på andre partier. Norge hadde omtrent samme valgsystem som dette fra 1905 til 1918.

Dessuten reiser De gule vestene krav om å innføring av regler for folkeavstemminger slik at man kan få etablert et ekte folkestyre hvor folkets vilje rår. Muligens etter modell av Sveits (og man skal huske på at dette fungerer bra i Sveits i den forstand at Sveits har blitt et av verdens rikeste land og mest industrialiserte land og også har en veldig godt utbygd jernbane). I Norge så vi hvor galt dette kan bli, den store diskusjonen om ACER dukket feks opp etter stortingsvalget og ikke før stortingsvalget i 2017.

I mange demokratiske land har man et prinsipp om at innbyggerne skal skatte etter evne og at det også skal tas sosiale hensyn. Når klima og miljøspørsmål dukker opp på agendaen, så forlater man plutselig dette grunnleggende prinsipp og heller begynner å skattelegge (gjennom økte drivstoff avgifter) etter det motsatte prinsipp om at forurenser skal betale (noe som er en slags kopp-skatt slik Thatcher i sin tid prøvde å innføre).

De gule vesten har satt i gang en prosess som har stor støtte i befolkningen. Mange av kravene vil medføre at EU (og evt WTO) må endre sin poltikk (bla angående sosial dumping og utflagging), så her ligger det mye sprengstoff. Nå må de ulike politiske partiene komme på banen og utforme forslag til politikk som kan støtte oppunder kravene til De gule vestene (uten at partiene nødvendigvis vil være 100% enige med alle kravene til De gule Vestene, men partiene må komme med sine bidrag). Dette kan bli en revolusjon som må utkjempes på flere fronter i parallell for å kunne lykkes.

4 Likes