Nyheter MDTV Forum Om Doner

20 år siden NATOs bombing av Serbia


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/20-ar-siden-natos-bombing-av-serbia/

Den franske månedsavisen Ruptures har intervjuvert den serbiske jussprofessoren ved universitetet i Belgrad, Branko Rakic, om konsekvensene av bombingen som fant sted for 20 år siden. Oversatt av Daniel Ducrocq. Ruptures: I mars 1999 begynte NATO bombingen av Serbia. Hvilen plass har denne krigen i folkets bevisthetet i dag? Branko Rakic: Bombingen som varte i…


#2

Og EU mottok altså Nobels fredspris for å ha skapt fred i Europa.


#3

Meningen var vel å dope ned all på heroin, for det har vært kosovo-albanernes varemerke (courtesy of the CIA), helt siden de begynte å vifte med flagget.
Om det har jeg en historie eller to.