Nyheter MDTV Forum Om Doner

1984 på speed med AI og "Emosjonell overvåkningsteknologi"

Hvis dette sprer seg, er vi på vei inn i et overvåkningsmareritt det er vanskelig å forestille seg.

Elevene i videoen har pannebånd som registrerer hjernebølgene deres og sender opplysninger om konsentrasjonsnivået i timene gjennom dagen til både lærere og foreldre. Hvilke andre aktører som også kan ha tilgang til dataene er litt uklart, men forskning nevnes.

Det er også forsøk på gang der kinesiske elever blir elektronisk overvåket på andre måter på skolen, blant annet gjennom kameraer og programmer som registrerer og analyserer oppmerksomhet, f.eks. hvor mange ganger de gjesper eller sjekker mobilen og gjennom chiper i skoleuniformen som registrerer hvor de er til en hver tid:

Liknende “emosjonell overvåkning” er innført i enkelte bedrifter:

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.