Nyheter MDTV Forum Om Doner

17 land har ekstrem vannmangel


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/17-land-har-ekstrem-vannmangel/

17 land som til sammen huser en firedel av menneskeheten har ekstrem fare for vannmangel. Dette skriver World Resources Institute i en ny rapport om statusen for vannsituasjonen i verden. I hovedsak er det landene i Nord-Afrika og Midtøsten som markerer seg på lista over land med ekstrem vannmangel. Men også to av verdens mest…


#2

I flere stater i USA er det forbudt å samle opp regnvann til eget bruk.
Og så skjer slike ting som dette:

Alle som har sett filmen “The Corporation” har også sett dollar-tegnene lyse i øya på de som ønsket seg det.


#3

Apropos Belgia og vannmangel, jeg var for noen dager siden på reise i Sverige. På et motell kom jeg i hyggelig prat med et eldre belgisk ektepar som farter mye rundt i Norden sommerstid. Vet ikke hvordan vi kom inn på det, men de fortalte at i Belgia så oppfordrer nå myndighetene folk til å samle opp regnvann på tak for å bruke det til vanning av hager o.l. Dette var visstnok veldig vanlig der bare for noen tiår siden, men så ble det borte fordi det var nok og rimelig vann gjennom det offentlige vann- og avløpssystemet. Nå kommer det altså tilbake, antagelig motivert av dyrt tappevann.


#4

Det var vanningsforbud hver tørke-sommer i den kommunen jeg vokste opp - selv med kommunalt vannverk.
Det plaget en del hage-eiere.
Jeg ble også ofte sendt for å sjekke støm-måleren når mor mi lagde middag, slik at hun ikke brukte for mye samtidig. Det var selvfølgelig irriternende, men mye bedre enn å være uten.


#5

Ja, vanningsforbud om somrene er ikke uvanlig i Norge, men det skyldes ofte at så mange vanner samtidig at det blir trykkproblemer.

Du tenker på de gamle “watt-meterne” ja :smile: Jeg har en slik på kjøkkenet i barndomshjemmet mitt fortsatt. En tidligere leieboer der sa til meg en gang at hun syntes det var kjekt å kunne følge med på strømforbruket og at alle hus burde hatt slike. Det var helt vanlig å ha bryteren til vv-berederen ved siden av så man kunne slå av den når man laget middag osv. for å unngå “overforbruk”, dvs. unngå å bruke for mye effekt på en gang. Det var jo helt nødvendig i Norge på 70-tallet og bakover, hvis ikke ville strømnettet kollapse. Så har vi levd i overflod på mange områder siden, men nå begynner knappheten sakte men sikkert å komme tilbake ser det ut for. Det blir garantert snart effekttariff med de nye smartmålerne også.


#6

HVIS vi hadde hatt vett og forstand, burde vi ha sørget for at hver enhet var mest mulig selvstendig, det vil si selvforsynt. Men vi har valgt minste motstands veg. Den nærmer seg slutten, er jeg redd (og samtidig glad for).


#7

Det er vel ikke praktisk mulig at alle er selvforsynt dessverre. Det er også ofte god økonomi med stordriftsfordeler. Men når det gjelder vann er jeg faktisk selvforsynt, deler et lite anlegg med 3 andre og med naturlig trykk ned fra fjellet. Det gikk ikke tomt selv tørkesommeren i fjor. Ingen strøm nødvendig til pumping, det synes jeg er artig :slightly_smiling_face:


#8

Bare 3% av alt vannet på planeten er ferskvann, av disse 3 prosentene er 75% bundet opp i isbreer og iskalotter, 24,46 i grunnvann som må bores etter, 0,004 i som luftfuktighet, og bare 0,5% er overflatevann, av de 0,5% er 87% vann i innsjøer, 12% i myrer og 1% i elver og bekker.

Da er det ikke rart av storkapitalen betrakter vann som flytende gull når verdens befolkning skal bli 9 milliarder i 2050. For bankkartellene på Wall Street kjøper opp drikkevannskilder i en rasende fart verden over.

Nestlé pumper opp grunnvannet i utviklingsland så folk ikke får tak i det, og så tilbyr de befolkningen vannet på flasker til høy pris. I Nigeria pumper Nestlé opp grunnvannet så vannkulper tørker inn så kyrne ikke får vann, og tilbyr kvegeierne vann for en pris, som de tidligere brukte gratis.

Det perverse Nestlé gjør med å stjele vann fra folk i utviklingsland og så selge dem vannet, skulle vært på førstesiden i norsk MSM, men så har oljefondet også en stor eierandel i Nestlé, så det blir vel ikke noe oppslag om det.

Ikke bare det, det Nestle gjør mot afrikanere, gjør de også mot afroamerikanere i USA. I Flint Michigan er vannet så dårlig at det ble klassifisert som giftig avfall og bare kunne brukes til å skylle ned i toalettet. Enda så fikk Nestle lov av staten Michigan til å pumpe opp rent vann, 100 000 ganger hva en gjennomsnittelig Michigan beboer bruker bare en to timers kjøretur unna Flint, og det til bare 200$ i året, omtrent det samme som en Flint beboer må betale per måned for vann de ikke kan drikke (!).

Det hører til historien at Nestle nå donerer vann til Flint beboerne. Så generøst, virkelig noe som gir Nestle en god image som velgjører. Ikke akkurat, det er en public relations sak som ikke koster Nestle noe, når de har en profitt på mange hundre milliarder. Rovdyrkapitalisme på det verste.


#9

apropos vannmangel og miljø- jeg tror på denne metoden her: