Nyheter MDTV Forum Om Doner

11. september forbigås i stillhet

Så da er det 19 år siden den kataklystiske begivenheten som tok livet av 3000 i NY, x antall rundt omkring, invasjoner, regimeendringer, innskrenkninger av menneskerettigheter etc. Mao et paradigmeskifte i den moderne tidsalder. Og ingen syntes dette er verdt en notis

3 Likes
2 Likes

Hva skal man evt. oppnå ved å gjenta den offisielle narrativen for n’te gang? Det begynner kanskje å¨bli såpass mange våkne folk at propagandapusherne ikke finner det verdt bryet…:wink:

1 Like

Noe sier det i hvertfall.

1 Like

2 Likes

Atombomber var plassert under alle hus som vart pulverisert i New York City 11.9.2001.
Små avanserte atomladningar midt under, i kjellaren, laga ein eksplosjon som fortærde alt material sentralt oppover i bygningen.
Rakettene som såg ut som fly hadde mindre atomladningar.
Dette er ein type miniatomvåpen som forbrenner det meste av radioaktive spor. Bruk av militært nanotermitt var avleiingsmanøver.
Slike atomvåpen har blitt brukt mange gongar av Israel. Siste gong i Beirut. Ref. Veterans Today

Maktarrogansen er så komplett at mindre eksplosjonar blir arrangert først, slik at alle kamera er på plass for den store. Maktmarkering. (JFKennedy var skoten midt på dagen på direkte TV for maks skremselseffekt.)

2 Likes

Særlig Slangen sitt bidrag, her, illustrerer ypperlig hvor nivået ligger i denne menigheten.

Forum her hos Steigan dot no virker helt klart å være et ekkokammer, ja, og de fornuftige har nok for det aller meste forlengst forlatt arenaen - her bor det moroner som ikke er rike på noe som helst annet enn tid. Jeg har så vidt kikket innom dette forumet noen få ganger tidligere, og mitt inntrykk er at sånn har det vært her lenge.

De som her tror de er “våkne”, men som i realiteten er dumme nok til å tro på “kontrollerte nedrivninger” av skyskrapere på Manhattan, og sikkert en “kryssermissil i siden på Pentagon-bygningen”, er ofte likevel ikke fullt så skrullete at de kjøper teoriene om atomvåpen brukt i grunnen under tvillingtårnene - men i likhet med folk som i sin helhet er for fornuftige til å entre dette forumet bestående av for det aller meste anonyme (psevdonyme) troll, lar man være å kommentere på det som framstår som for “out there”: Dessuten gagner det ikke ekkokammeret å vise at det fins uenigheter innad i Sannhetsbevegelsen (selv om alle vel vet det) - hovedfiendene er jo for lengst vedtatt; USA, Israel og NATO etc - og så gjelder det alltid bare å finne det man føler er bevis for dette, og forkaste alt som trekker i motsatt retning.

For en gjeng. Hvilken ansamling nisser.

3 Likes

Når kognitiv dissonans muterer med Stockholmsyndromet skal fanden ha takk…c",)

1 Like

Påfallende at en som driver utrenskning og forkaster alt som trekker i motsatt retning på sitt eget kommentarfelt mener ekkokammer er en uting

2 Likes

For noe vås. Kontrollert rivning foretaes med explosiver i hver etage.

2 Likes

Ditt vedlegg frå Wikipedia undergraver dine eigne ord.
Wikipedia-definisjonen av War on terror er forfatta av Israel sine sensurvaktarar og sidan temaet er viktig, truleg godkjend på høgste hald. På slike politikkområder er Wikipedia nesten verdilaus.

1 Like

Dette var ei uvanleg kontrollert riving. Korleis pulveriserer du 110 etasjer med stål og betong til ein tre etasjers skraphaug?
Berre atomvåpen produserer høg nok temperatur, og støvet av stål, betong, asbest og mennesker la seg over byen.

1 Like

Alf-Erik er nok ein hyggeleg mann som ynskjer å tilhøyre den store hop, men den store hop i USA tviler på statens forklaring i denne sak. Og når redaktør Braanen i Klassekampen for ei stund sidan brukte eit par sider på å bekjenne seg til den utrulege statlege forklaringa, var eg ferdig med den avisa.
Ellers anbefaler eg Ola Tunander sin velskrivne artikkel i Ny Tid om kva som er lov å ytre seg om i dette landet utan å bli æreskjelt.

1 Like

Og likevel tok du deg bryet med å svare … Du lot deg provosere så mye at du kastet bort tid på å skrive en kommentar her inne på nisseforumet, hvor ingen rekker deg og andre intellektuelle tungvektere opp til knærne engang. Og istedet for argumenter som støtter oppunder det offisielle narrativet du klamrer deg til, tyr du til ad hominem for å liksom heve deg over bermen her inne. Hva er det forresten som er så provoserende med fritenkere? Opplever du dem som en trussel mot deg og andre krigskåte konformister som ivrig logret for Bush og hans “krig mot terror”? Er det derfor du fikk slik et sykelig behov for å markere deg helt plutselig?

http://ine.uaf.edu/wtc7

“The principal conclusion of our study is that fire did not cause the collapse of WTC 7 on 9/11, contrary to the conclusions of NIST and private engineering firms that studied the collapse. The secondary conclusion of our study is that the collapse of WTC 7 was a global failure involving the near-simultaneous failure of every column in the building.”

4 Likes

Ja, her er det jul hele året! Velkommen! :joy::joy::upside_down_face:

1 Like

Grøt har han med også. Jippi!!

https://th.bing.com/th/id/OIP.Y8mzcUKuK6B2kBr2FgL7ZQHaFj?pid=Api&rs=1

https://i.insider.com/55f2d7a19dd7cc14008b9a48?width=1200

Man ser på videoene at bygningen blir sprengt etasjevis nedover, hvilket kan gi ett inntrykk av at bygningen bare kollapser. En bombe under hele bygningen ville ha oppført seg annerledes. Den ville kanskje ha veltet bygningen.

1 Like

Det var det jeg også trodde. Så så jeg på denne i dag og er ikke lenger like overbevist.

Rent bortsett fra at det ikke var noen direktesending på TV av kennedymordet.

1 Like